September 2023
Information till medlemmar om infiltrationsanläggningen & Värmdö Kommuns önskad användning av föreningens vägnät samt skogsstig

Bästa medlemmar!

Här kommer ett extra informationsbrev för att informera boende i Rosenlunds samfällighetsförening på pågående diskussion och situation med Värmdö kommun.

Värmdö kommun avser att aktivera den sedan 70-talet passiva infiltrationsanläggningen som ligger vid blåa slingan, i skogen mellan Sillgrisslevägen och ”grusgropen”. För att kunna öka mängden dricksvatten, något som styrelsen ser rimligheten i.

För detta syfte har kommunen sedan en tid visat intresse av nyttjande av samfällighetens vägnät (Havstrutsvägen och Sillgrisslevägen) samt gångstig från Sillgrisslevägen (till höger om Sillgrisslevägen 45). Detta inledningvis för en entreprenad som avses inledas inom kort (styrelsen har fått ytterst lite och sen information om tidsplan). Som del i denna diskussion, refererar kommunen bland annat till en så kallad vattendom (och avtal) från 60-talet. Ett avtal vars giltighet idag inte är tydligt.

Att tillåta Värmdö kommun att nyttja vårt vägnät för tunga transporter till denna anläggning har dock Rosenlunds samfällighetsförenings styrelse återkommande ställt sig mycket tveksam (även nekande) till. Styrelsen har även bett kommunen att utvärdera alternativ som inte innebär tung trafik genom vårt område. Alternativ som t.ex. att återställa tidigare väg från grusgropen till berörd anläggning (där det delvis går en cykelväg idag).  

Styrelsen och Värmdö kommun står nu en bit ifrån varandra. I skrivande stund diskuterar och utvärderar styrelsen möjligheten till ett temporärt avtal. Ett avtal som naturligtvis ska innehålla motprestation från kommunen. Om detta inte är görbart så är ett troligt nästa steg att Värmdö kommun prövar giltigheten ovan nämnd vattendom.

Styrelsen har för avsikt att i största möjliga mån hålla medlemmarna uppdaterade kring utvecklingen i denna fråga. Om du själv har, eller har vetskap om tillämpbar juridisk kompetens inom föreningen (t.ex. Fastighetsjuridiska frågor), vänligen kontakta styrelsen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen