EXTRA INFORMATIONSBREV

September 2023 Information till medlemmar om infiltrationsanläggningen & Värmdö Kommuns önskad användning av föreningens vägnät samt skogsstig Bästa medlemmar! Här…

Continue Reading

Höstbrev 2020

Bästa medlem! Här kommer aktuell information från styrelsen inför vintersäsongen 2020 – 2021. Upprustning av Havstrutsvägen Upprustningen av Havstrutsvägen genomfördes,…

Continue Reading