Nu når samfällighetens styrelse via mejl till styrelsen @rosenlunds.se.
Vi i styrelsen är dina grannar som gör uppdraget på vår fritid. Nya medlemmar väljs in varje år och det är önskvärt att så många som möjligt hjälps åt att engagera sig. Om du själv vill ingå i styrelsen, kontakta valberedningen. Om du har förslag eller synpunkter på något, hör av dig till oss via e-post eller ring, gärna med en hjälpande hand. På så sätt delar vi på arbetet vi grannar emellan. Som sagt, vi gör detta tillsammans. 

Observera! Samtliga e-postadresser på denna webbplats innehåller ett blanksteg, med avsikt, för att förhindra automatiserade s.k. spam-utskick. För att ditt meddelande ska komma fram måste  du adressera det till motsvarande e-postadress utan blanksteg. 

De boende i samfälligheten har en privat grupp på Facebook (Rosenlunds samfällighetsförening) där du som bor inom området gärna får vara med och tipsa om händelser eller annan information som medlemmarna kan dra nytta av.

Om du har åsikter och synpunkter angående denna hemsida rekommenderas att du kontaktar admin @rosenlunds.se.