Inom föreningens område finns följande rekreativa anläggningar:
Bollplan
Lekpark (Havstrutsvägen)
Lekpark (Strandskatevägen)
Blå slingan

Blå slingan