Under vecka 15 (10-11/4 april) kommer troligen sopning av gatorna och gångbanorna i området att utföras.
Aktiviteten kommer synkas med intilliggande områden. Hinner dom inte komma till oss under onsdag-torsdag V15, kommer de komma tillbaka under V16 eftersom vi har sophämtning på fredagar.

Ingarö Mark och Väg hälsar att vi alla gärna får sopa av våra uppfarter innan dess så att de får med allt grus när de kommer med sopmaskinerna.
Vi uppmanar också alla att parkera sina bilar på egna uppfarterna dessa dagar och inte ute på gatorna eller vändplanerna så att ytorna kan sopas helt rena.

Vänliga hälsningar Styrelsen