Du som bor i villa eller radhus på fastlandet har sophämtning varannan vecka. Under sommarperioden vecka 25 till vecka 34 kan du få hushållsavfallet/matavfallet hämtade varje vecka. Soptömning sker måndag till fredag oavsett helgdagar, året runt.
Du kör ut sopkärlet och matavfallskärlet när du vill få dem tömda. Vill du inte ha sophämtning drar du in kärlet/kärlen på tomten. Observera att även tomma tömningar faktureras.
Kärlen är utrustade med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv.
Du kan välja att ha ett kärl där du lägger allt ditt hushållsavfall eller så väljer du att sortera ut ditt matavfall och får ett särskilt kärl för det. Det finns tre storlekar på kärl för hushållsavfall att välja mellan 190, 240 och 370 liter. För matavfall gäller 140 liter.

Hämtdagar för Rosenlunds samfällighetsförening:

Jämna veckor onsdag

De nya sopbilarna har två fack – ett för restavfall och ett för matavfall. Kärlen töms vid samma tillfälle vilket innebär färre transporter och mindre utsläpp.

Hjälp oss att fylla båda facken!

Om du vill börja matavfallssortera beställer du ett matavfallsabonnemang

Beställ matavfallsabonnemang

Placering av sopkärl

Båda kärlen ska vara placerade ute vid körbar väg med med öppningen ut mot körbar väg vid fastighetsgräns.

Tänk på detta vid tömning

  • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
  • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
  • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.
  • Kärlen ska stå utställt kl. 06:00–22:00 eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.
  • Glömmer du att ställa ut kärlet/kärlen kan du beställa en extra tömning mot avgift.
  • Kärlet/kärlen ska vara placerade med öppningen utåt och handtagen in mot fastigheten för att tömning ska ske, se bild

Mer info: https://www.varmdo.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/sophamtning.4.43f4dd2a170c014e850c9905.html