Föreningens styrelse 2023 valdes på årsstämman 21 mars.
Styrelsen nås genom mejl till styrelsen @rosenlunds.se

Per Söderholm, ordförande
Amelia McLean, sekreterare
Anders Kvarnmyr, kassör
Urban Gustafsson, ledamot
Mathias Malm , ledamot