Det är snart dags att välja delar av ny styrelse för Rosenlunds samfällighetsförening.
Valet sker på föreningsstämman måndagen den 18 mars kl 18.30.
Vi behöver följande nya medlemmar till vår styrelse:

➜ Ordföranden
➜ Sekreterare
➜ Suppleant

Därför kommer här information från valberedningen om:
Därför ska du vara med i styrelsen!
Vi söker dig som vill vara med och påverka vårt område och dess framtid.
● Gillar du att arbeta tillsammans i grupp för att hitta lösningar som gynnar alla?
● Har du kanske idéer om förbättringar?

Som medlem i Rosenlunds samfällighetsförening har du möjlighet att påverka samfälligheten på ett positivt sätt och samtidigt ha trevligt och lära känna dina grannar bättre. Genom att vara med i styrelsen kommer du troligtvis att lära dig nya saker och en merit att lägga till på ditt CV. Delar av styrelsen är villiga att fortsätta sitt arbete och vara med ytterligare ett år, det är därför en bra tidpunkt att komma in i styrelsen och få en introduktion till arbetet.

Styrelsen träffas 6 gånger per år och
medlemmarna erhåller idag årlig ersättning: 999 kr/ledamot, 300 kr/suppleant, 500 kr/revisor.

En höjning av ersättningen till styrelsen kommer att tas upp på kommande årsstämma, om detta antas av stämman så kommer den högre ersättningen utgå från och med 2024.

Vad händer om styrelsen inte bemannas?

Om vi inte kan bemanna och tillsätta en styrelse utser Länsstyrelsen en syssloman som tar över styrelseuppgifterna. För detta arbete får sysslomannen ett arvode som beslutas av Länsstyrelsen, men det är föreningen som betalar det vill säga vi medlemmar. Kostnaden för en syssloman kan uppgå till 100 000 kr per år. Det är onödiga pengar att slösa bort, de kan användas på bättre sätt för att förbättra vårt närområde.

ANMÄL DITT INTRESSE!
Skicka ditt namn, kontaktuppgifter och vilken position i styrelsen du är intresserad av till valberedningen@rosenlunds.se
Sista dagen för intresseanmälan är den 1 mars, 2024