Är du engagerad och driven?

Vill du vara med och leda arbetet i Rosenlunds samfällighetsförening och bidra med dina kunskaper i arbetet med att förvalta vår gemensamma samfällighet?

Kanske känner du någon som skulle passa?

Snart är det dags att välja delar av en ny styrelse för Rosenlunds samfällighetsförening.
Valet kommer ske på den ordinarie föreningsstämman den 21 mars 2023. Vi behöver 4 nya medlemmar till styrelsen. Vår samfällighet omfattar 101 antal hushåll.

Om vi inte kan bemanna en styrelse med representanter för samfällighetsföreningen är alternativet en extern styrelse vilket innebär kostnader för föreningen samt inte samma inblick i och kunskap om området och de som bor där.

Vad kan du förvänta dig som styrelsemedlem i Rosenlunds samfällighetsförening?

Styrelsen är dina grannar som gör uppdraget på sin fritid. Som medlem i Rosenlunds samfällighetsförening har du stor möjlighet att påverka samfälligheten i positiv anda samt att du får möjligheten att ha trevligt och lära känna nya grannar i området. Med arbetet kommer du troligtvis att lära dig nytt och är även en bra merit att lägga på ditt CV. Arvode utgår till respektive styrelsemedlem enligt stämmobeslut.

Med anledning av ovan text önskar valberedningen få in kandidater och nomineringar. Det räcker att lämna in namn och kontaktuppgifter på dig som kandidat eller på den du nominerar, maila till lotta.forsbeck@gmail.com eller skicka ett mail direkt till styrelsen på styrelsen@rosenlunds.se

Meriterande är om du har erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare men inget krav.

Sista dagen för intresseanmälningar och nomineringar är den 14 mars 2023.

Dessa personer ingår i samfällighetens valberedning.

Lotta Forsbeck, Strandskatevägen 22, Åsa Carlsson, Havstrutsvägen 5

Tobias Forsgren, Storskrakevägen 21,Janne Jonsson, Sillgrisslevägen 15

Valberedningen kommer gå igenom förslagen och kontakta kandidaterna. Vi ser fram emot många kandidater och nomineringar!

/Valberedningen