Den 13-14 april kommer sopning av gatorna och gångbanorna i området att utföras. Sopa gärna av era uppfarter innan dess så att de får med allt grus när de kommer med sopmaskinerna. Vi uppmanar också alla att parkera sina bilar på egna uppfarterna dessa dagar och inte ute på gatorna eller vändplanerna så att ytorna kan sopas helt rena.

Vänliga hälsningar Styrelsen