Värmdö kommun anordnar, på styrelsens begäran, ett informationsmöte om pågående arbete i anslutning till samfällighetens mark.

Det rör utprovning av en vilande infiltrationsanläggning i skogsområdet bortom Sillgrisslevägen. Arbetet syftar till att öka tillgången till vatten.

I samband med detta önskar kommunen nyttja vår skogsväg för tillträde.

Mötespunkter:

  • Värmdö kommun presenterar planer för infiltrationen
  • Lösningar för in- och utfart
  • Genomgång av vattendom och ev. servitut som finns på fastigheten

Representant från styrelsen kommer att delta.

Plats: Värmdö kommunhus

Tid: Torsdag 2 juni, kl. 17.00-19.00

Mvh

Styrelsen