På grund av risken för covid19-smitta så har kommunen beslutat att tillsvidare inte hyra ut skollokaler till externa intressenter. Vi har därför blivit avbokade från matsalen på Fågelviksskola för föreningens årsstämma.

Stämman kommer istället att hållas i Ingarö Föreningshus den 24 mars 2020 kl 20.30-22.00.

Vi beklagar att mötet blir något senarelagt på kvällen och hoppas att ni har möjlighet att närvara ändå. Allmänna uppmaningar att inte närvara om man känner symptom på sjukdom gäller givetvis även vid stämman. Om ni har förhinder finns möjlighet att lämna fullmakt till någon annan delägare/granne att företräda er vid stämman. Protokoll kommer att hållas tillgängligt på hemsidan efter mötet.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Rosenlunds samfällighetsförenings verksamhetsberättelse 2019