Igår fredag den 28 augusti slutförde entreprenören samtliga planerade åtgärder på Havstrutsvägen med återställande av fartgupp och gångbana. De  koner som står kvar inom arbetsområdet kommer att hämtas inom de närmaste dagarna. Arbetet gick snabbare än först planerat med färre störningar som följd.