Restuppgifter

Årets områdesdag genomfördes 16/5 och vi fick tillsammans mycket uträttat. Fokus låg på våra lekplatser. Det finns dock en del…

Continue Reading

Områdesdagen

Tack till alla ni som var med på områdesdagen och gjorde en bra insats för vår samfällighet samtidigt som vi…

Continue Reading

Vårbrev 2009

Den senaste informationen ifrån föreningen, iform av vårbrevet 2009, skall nu vara utdelad i samtliga brevlådor. Om du har missat…

Continue Reading

Årsstämman 2009

Årsstämman hölls den 25/3 och 18 av våra 101 medlemmar deltog. Protokollet från mötet finner du under rubriken dokument. Förändringar…

Continue Reading

Adminsida

Via denna sida kan hemsidans administratör logga in till de adminverktyg som behövs för att sköta sidan.

Continue Reading

E-postregistrering

För att öka och förenkla informationsspridningen inom föreningen har varje hushåll tilldelats en e-postadress. Denna adress vidarebefordras sedan till ditt…

Continue Reading