Adminsida

Via denna sida kan hemsidans administratör logga in till de adminverktyg som behövs för att sköta sidan.

Continue Reading

E-postregistrering

För att öka och förenkla informationsspridningen inom föreningen har varje hushåll tilldelats en e-postadress. Denna adress vidarebefordras sedan till ditt…

Continue Reading

Kontakta oss

Samfälligheten representeras i första hand av dess styrelse vars kontaktuppgifter du finner under menyn ”Styrelsen”styrelsen @rosenlunds.se Om du har åsikter…

Continue Reading

Styrelsen 2020

Föreningens styrelse 2020 är vald på årsmötet. Styrelsen nås genom mejl till styrelsen @rosenlunds.se   Jörel Wernerson, ordförande Lotta Forsbeck,…

Continue Reading

Om föreningen

 Rosenlunds samfällighetsförening förvaltar Värmdö Fågelvik GA:11, som är en anläggningssamfällighet avseende vägar, grönområden m.m. Samfälligheten innefattar 101 hushåll fördelade på Strandskatevägen,…

Continue Reading