Fredag den 8 april är det sandupptagning i området. Stort tack om du underlättar arbetet genom att innan dess sopa rent framför din infart och hålla gatan fri från bilar. Eftersom sandsopningen av ekonomiska skäl samordnas med grannföreningen Rosenmalm så infaller den samma dag som sophämtning. Det är därför önskvärt att du sopar lite extra runt din tunna.//Styrelsen