Föreningens styrelse 2020 är vald på årsmötet.
Styrelsen nås genom mejl till styrelsen @rosenlunds.se

Jörel Wernerson, ordförande
Lotta Forsbeck, kassör
Maria Erlandsson, sekreterare
Daniel Lindén, ledamot
Inger Hellström, suppleant
Melker Gyllner, suppleant