Föreningens styrelse 2021 är vald på årsmötet.
Styrelsen nås genom mejl till styrelsen @rosenlunds.se

Daniel Lindén, ordförande
Maria Erlandsson, sekreterare
Magnus Gustavsson, kassör
Nicklas Carlsson, ledamot
Madelene Johansson, ledamot
Melker Gyllner, suppleant
Jörel Wernerson, suppleant