Nedan kan du ta del av information om skogen, komposterna, områdesdagen den 22 maj och om områdesskötsel i år.

Som du kanske har märkt börjar vi nu testa att använda mejl som informationskanal. Vi vet att det ännu inte är heltäckande eftersom vi bara har mejladresser till cirka sju av tio medlemsfastigheter, men vi ser ändå att det kan vara värdefullt att sprida information på detta sätt. Kontakta styrelsen om du inte har meddelat oss din mejladress och önskar ta del av information via e-post. Men du kan också ta del av samma information här på hemsidan. När vi uppdaterar hemsidan gör vi en blänkare på Facebook med hänvisning hit.

Denna information innehåller fyra punkter och två bilagor nedan (skötselschema och områdeskarta till områdesskötseln):

  1. Info från skogsvårdsgruppen – åverkan i vår gemensamma skog
  2. Skötsel av komposter – arbetsgrupp eller avveckling?
  3. Info om områdesdagen lördagen den 22 maj
  4. Info om områdesskötsel 2021

1. Info från skogsvårdsgruppen – åverkan i vår gemensamma skog

Skogsvårdsgruppen har under sin årliga våröversyn uppmärksammat att viss åverkan skett i skogen på föreningens mark. Det rör sig om två olika fall/observationer.

Dels har buskar och mindre träd klippts ned med en stor grensax på flera ställen kring blå slingan mellan Fågelviksvägen och Havstrutsvägens övre del. Detta har gjorts slarvigt, med höga stumpar som lämnats kvar och det ser verkligen inte snyggt ut. Uppsåtet är oklart då det klippts både nära stigen och tiotals meter ifrån den. Vi vill informera om att vi inte är emot åtgärder i skogen per se – i synnerhet inte sådant som gäller exempelvis framkomlighet längs blå slingan – men att detta alltid ska ske i samråd med styrelsen och skogsvårdsgruppen. Styrelsen har beslutsmandat i frågor om vår gemensamma mark, och skogsvårdsgruppen är tillsatt för att de har kompetens om hur åtgärder bäst görs för att skapa en så attraktiv och underhållsfri skog som möjligt. Avverkning och gallring på eget bevåg är inte tillåtet i vår gemensamma skog.

Den andra observationen av åverkan rör huggmärken på större träd på berget ovanför bollplanen norr om Strandskatevägen. Det verkar av allt att döma vara hugg från en yxa eller ordentligt stor kniv – något som verkar ha skett relativt impulsivt och utan andra uppsåt än att avreagera sig. Några mindre träd är avhuggna och flera större träd är skadade. I anslutning till platsen fanns också spår efter en mindre eld. Vi hoppas att detta bara är en engångsföreteelse och att vi slipper se fler exempel på detta, men vill informera er alla och be er att hålla ögonen öppna och gärna rapportera om ni ser att det skett igen. Gör gärna detta i form av ett mejl till styrelsen@rosenlunds.se.

2. Skötsel av komposter – arbetsgrupp eller avveckling?

Som de flesta av er vet har vi två stora gemensamma komposter i området – en vid bollplanen norr om Strandskatevägen och en söder om Sillgrisslevägen. Tanken har varit att vi som bor i området här ska kunna slänga trädgårds- och växtavfall istället för att åka med det till ÅVC. Dessa komposter behöver skötas om och underhållas för att fungera som komposter – något som nu på senare år skett endast sporadiskt på områdesdagar. Vi bedömer att detta inte är tillräckligt och ser samtidigt behovet av att personer med intresse och kompetens sköter om komposterna, och styr upp vad som kan slängas på dem för att de ska fungera bra. Detta är inte vår roll som styrelse – men vi ser mycket positivt på att komposterna finns då de skapar stor nytta för många boende om de sköts rätt. 

Vi tror inte att det krävs särskilt många personer och inte heller att arbetsbördan för att sköta komposterna innebär så många arbetstimmar per år – men om vi inte kan få till en liten arbetsgrupp för detta måste vi tyvärr ta beslutet att avveckla komposterna. Detta skulle då innebära att allt trädgårdsavfall som inte hanteras på den egna tomten måste köras till ÅVC. Vi vill därför uppmuntra alla som har minsta intresse och engagemang för att de gemensamma komposterna ska få vara kvar att anmäla sig som intresserade att ingå i en kompostgrupp. Skicka namn och adress till styrelsen@rosenlunds.se så ser vi till att knyta ihop er alla så gruppen kan samordna sig.

3. Info om områdesdagen – lördagen den 22 maj

Områdesdagen äger rum lördag den 22 maj med start klockan 9:00. Arbetet väntas hålla på fram till lunch (ca 13:00). Samlingen är som vanligt vid redskapsboden (i svängen där Havstrutsvägen svänger uppför backen). Ta gärna med redskap som krattor, spadar, räfsor, sågar med mera. Förutom att kratta gräsytor, plocka skräp, klippa gräs och städa upp på lekplatserna kommer en större grupp få arbeta med att rensa sly och gallra i björklunden längs gång- och cykelvägen. Vill ni ingå i den gruppen får ni gärna ta med handsågar och grensaxar.

Vi bedömer risken för smittspridning som liten, men känner ni de minsta symptom stannar ni givetvis hemma.

Ett litet utbud av skyddshandskar kommer finnas på plats, samt enklare förfriskningar för att hålla energinivåerna uppe. Med anledning av covid-19 kommer vi dock ställa in den gemensamma korvgrillningen även i år.

Ni som inte har möjlighet att delta på områdesdagen, kontakta styrelsen för att utföra en uppgift vid senare tillfälle. Du kan också välja att sätta in 200 kronor på samfällighetens bankgiro. Enklast gör ni detta i samband med att ni betalar in årsavgiften.

Vädret ser än så länge ut att bli finfint för utomhusarbete! Vi hoppas på god uppslutning och hälsar er varmt välkomna till en trevlig dag!

4. Info om områdesskötsel 2021

I vanlig ordning ska samtliga fastigheter göra en skötselinsats. Skötselschemat (bifogat tillsammans med områdeskarta i detta mail) är detsamma som tidigare år och startar vecka 21.

Nyckel till boden (där gräsklippare, trimmer och nycklar till inhägnade skötselområden förvaras) delas ut till den första fastigheten i varje skötselområde innan vecka 21. Detta är en gemensam nyckel som sedan lämnas över till nästa fastighet på listan efter utfört arbete. När sista fastigheterna har utfört sitt uppdrag ska samtliga nycklar lämnas till ordförande på Havstrutsvägen 12.

Skötselschema, områdeskarta, information om hur maskinerna fungerar samt drivmedel till dessa finns i boden. Där finns också den lista som ni fyller i efter utfört arbete.

Om du inte har möjlighet den veckan som du är tilldelad, är det ditt ansvar att byta med en granne. 

Vid frågor om skötselschemat eller annat som har med områdesskötseln att göra – kontakta oss i styrelsen (styrelsen@rosenlunds.se)

Det var allt för denna gång. Väl mött på områdesdagen!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen