Årets sandupptagning är bokad till måndag den 19 april. Du underlättar arbetet om du sopar ut sanden från din utfart och – om du har möjlighet – från de trånga gränderna i området. Detta gäller främst de små sidogatorna längs Sillgrisslevägen där det är trångt för sopningsfordonen att komma åt.