Årsstämman för Rosenlunds samfällighetsförening 2021 äger rum onsdag den 24 mars klockan 19.00-20.00 med delar av styrelsen på plats i lokal på Ingarö Golfklubb. Röstning sker med fullmakt i enlighet med gällande regelverk. Med anledning av rådande pandemi kommer närvaron för medlemmarna främst att vara digital och du kan ta del av mötet på detta sätt. Dagen före mötet lägger vi upp en länk på denna webbsida. Det finns dock ett fåtal platser för de som önskar närvara på plats på Ingarö Golfklubb. Antalet begränsas av rådande rekommendationer om max åtta personer.

Kallelse till mötet med dagordning och bilagd fullmakt distribueras i brevlådorna, samt digitalt till de medlemmar till vilka vi har e-postsadresser, i mitten på den här veckan.

Valberedningen har i nuläget inte kandidater för att kunna tillsätta en fulltalig styrelse eftersom delar av den nuvarande styrelsen, som har suttit sina mandatperioder, avgår i samband med stämman. Om vi inte kan tillsätta en styrelse med representanter för samfällighetsföreningen är alternativet en extern styrelse vilket innebär kostnader för föreningen samt inte samma inblick i och kunskap om området och de som bor här. Om du är intresserad av att ingå i styrelsen, eller har någon att rekommendera, kontakta snarast Mats Selerud, Storskrakevägen 16, e-post selerud@hotmail.se

Vänliga hälsningar, Styrelsen