Bästa medlem!

Här kommer aktuell information från styrelsen inför vintersäsongen 2020 – 2021.

Upprustning av Havstrutsvägen

Upprustningen av Havstrutsvägen genomfördes, som vi tidigare har informerat om, i slutet av augusti. Entreprenören slutförde uppdraget snabbare än planerat. Stort tack till er boende för visad hänsyn genom minskad biltrafik under de dagar när grävarbete, asfaltering och återställande pågick. Den här veckan gjorde NCC en komplettering av entreprenaden med en stödkant, det vill säga den grusremsa som ligger intill asfalten utmed diket. NCC la även grus vid anslagstavlan för att skapa en enhetlig och jämn yta.

Belysning

Vid månadsskiftet bytte entreprenören Miljöbelysning Sweden AB belysningstyp i våra cirka 70 gatlampor till miljövänligare LED. Föreningen behöll stolparna eftersom de är i gott skick, samtidigt som det blev mer kostnadseffektivt att använda de befintliga lampsocklarna. Många av de gamla lamporna hade en mycket kort livslängd kvar, vilket innebär att det var effektivt att byta samtliga på en gång. Vi har rejält minskat de löpande kostnaderna för drift och underhåll samt elförbrukningen. Belysningstypen väntas ha en livslängd på över tolv år, att jämföra med cirka tre år för de lampor vi hade innan.
Eftersom den gamla belysningen var på upphällningen och lyste både svagare och med mer gul-orange sken än nya lamporna blir det en stor förändring att byta alla lampor på en gång. Våra armaturer med äldre optik är inte heller optimerade för de nya lamporna, vilket innebär att fördelningen av ljus kan bli något ojämn på sina håll. Allt sammantaget har området blivit ljusare med en enhetlig belysning vilket ökar både synligheten och tryggheten i området. Kontakta styrelsen om du har synpunkter, frågor eller har en alltför stark ljuskälla i direkt anslutning till din fastighet.

Här slänger du trädgårdsavfall

Vi vill påminna om att ni enbart får slänga lätt nedbrytbart trädgårdsavfall som löv och gräs på komposten nedanför Sillgrisslevägen eller Strandskatevägen. Tyngre avfall som grenar och sågspån från rensning av kaninburar med mera ska du slänga på återvinningscentralen eller kompostera på din egen tomt. Du ska inte heller slänga avfall i skogen eftersom det kan bli påväxt av nässlor och sly med merarbete och ökade kostnader för föreningen som följd. Det finns också en risk för att träden tar skada, eller till och med kan falla omkull, om marken runt dem höjs upp efter att de har satt sig.

Parkering

Vi uppmanar alla att inte parkera på vägen mer än för en kortare period. Det handlar om ömsesidig hänsyn grannar emellan på en gemensam yta, men också om att säkerställa framkomlighet för uttryckningsfordon. Självklart kan tillfälliga besökare parkera på vägen, men detta ska inte vara någon permanent lösning för oss boende.

Snöröjning

Även i år kommer Ingarö Mark och Väg att svara för snöröjning, halkbekämpning och sopning av våra gator. Vi har gått igenom förutsättningarna inför säsongen med dem. Som vanligt vill vi att ni hjälper till och sätter upp snökäppar för att markera eventuella hinder i form av murar med mera i god tid. Kontakta styrelsen om ni saknar snököppar. Vi kontaktar då Mark och Väg och ber dem köra ut några extra åt oss. Hjälp gärna till att markera upp teleplintarna i området också. Om ni har mycket buskar och träd som växer ut över gatan, kapa dem gärna så att det går lättare att snöröja. Rekommendationer om frihöjd är 4,6 meter över körbana för bilar. Läs gärna mer på Värmdö kommuns hemsida: https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/gatortorgochallmannaplatser/trafikochsakerhet/frisiktfortrafikentomtagarensansvar.4.5108a8bb16e40e092a3ca8c4.html Flytta in blomkrukor och soptunnor på tomten när det behöver plogas. Håll gärna koll på väderprognosen. Om det är mycket snö på gång rekommenderar vi att all parkering sker på den egna tomten så att gatorna är fria när snöplogen kommer. Står bilar parkerade längs gator och på vändplaner blir vi debiterade eftersom entreprenören måste återvända en extra gång för att röja bort snö där vägen var blockerad. Om vi hjälps åt så kan vi hålla nere kostnaderna för snöröjningen.
Entreprenören tar i första hand bort snö från huvudvägarna (Havstrutsvägen, Storskrakevägen, Sillgrisslevägen) och därefter på Strandskatevägen och stickgatorna på Sillgrisslevägen och Storskrakevägen. På vardagar ska huvudvägarna ska vara ”öppnade” klockan 06.30 och övriga vägar senast klockan 11.00. Hör av er till styrelsen om det skulle vara något problem med snöröjningen.

Valberedning och årsstämma

Årsmöte hålls 24 mars. En ny valberedning lottades fram under områdesdagen.
Den består av:

  • Storskrakevägen 16
  • Havstrutsvägen 8
  • Strandskatevägen 20
  • Sillgrisslevägen 43

Om ni är intresserade av att vara med i nästa års styrelse är ni välkomna att höra av er till någon av boende på adresserna ovan eller till oss i styrelsen. Eventuella motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 27 januari 2021.

Skötselschemat – lämna in nyckeln

Skötselschemat är avklarat och det har sett välordnat och bra ut på de flesta platserna under året. Ni som har nycklar hemma, lämnar dem till Storskrakevägen 7 så snart som möjligt. Under sommaren lagades gräsklipparen så att den förhoppningsvis är i fin form inför nästa år.

Idrottsplan

Idrottsplanen ovanför Strandskatevägen ska under nästa år renoveras och anpassas för racketsport. Idén kommer från Anders Wikström och Thomas Kilander, båda bosatta på Stenolles backe och aktiva i Gustavsbergs Tennisklubb. Utgångspunkten är att Touchtennis kommer att introduceras, du kan läsa mer om sporten här: https://www.touchtennis.com/gb/ Den upprustade planen kommer att kunna användas av boende i både Rosenlunds och Fågelviks samfälligheter. Anders och Thomas påbörjar rensning av ogräs, påläggning av nytt grus, linjering av banan samt komplettering av utrustning i april nästa år. Kontakta dem om du vill bistå. Du når dem på e-post wikstrom75@gmail.com Planen är fortsatt tillgänglig för andra sporter.

Hemsidan

Föreningens webbsida uppdateras regelbundet och vid behov: Håll koll på www.rosenlunds.se

Facebook

Boende i föreningen har en sluten Facebookgrupp. Skriv Rosenlunds samfällighetsförening i sökfältet och ansök om att bli medlem. Gruppen är ett forum där grannar tipsar varandra om händelser eller delar annan nyttig information. Styrelsen informerar inte och besvarar inte frågor via Facebook eftersom styrelsen inte är ansvarig för gruppen. Om du har frågor till oss, mejla till adressen nedan.

Meddela oss din e-postadress!

För att minska pappershantering och säkerställa att vi kan nå medlemmarna också på kort varsel behöver vi ett uppdaterat register med de boendes e-postadresser. Om du inte redan har gjort det, meddela oss din e-post.

Vattenskyddsområde

Samfälligheten ligger på ett primärt vattenskyddsområde: Det inkommer emellanåt frågor om bekämpningsmedel, biltvätt med mera. Vilka förbud och vilka krav på tillstånd som gäller för respektive vattenskyddsområde finns i de skyddsföreskrifter som finns framtagna för området. Du kan ta del av dessa, och om vad som gäller specifikt för Ingarö, på kommunens hemsida: https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/vattenskyddsomraden.4.776a52c716e94d3e3b375a0d.html

Ny i området

Har ni nyligen flyttat in i området vill vi från styrelsens sida hälsa er familj välkommen hit. Vi hoppas att vi ses på årsstämman.

Varma hösthälsningar från Styrelsen

E-post: styrelsen@rosenlunds.se