Ni har kanske har noterat att belysningen vid gångvägen upp mellan Havstrutsvägen 6 och 8 fortfarande är av den äldre typ, det vill säga natriumlampor i slutet av sin livstid, som vi bytte ut i området för en månad sedan. Dessa återstående äldre ljuskällor kommer att åtgärdas inom den närmaste månaden. Föreningen samlar nu information kring om några övriga justeringar behöver göras av den nya belysningen som är installerad. Entreprenören vidtar då samtliga åtgärder vid samma tillfälle.