Idag på morgon den 1 oktober, lagom till att höstmörkret lägger sig, påbörjade vår entreprenör Miljöbelysning Sweden AB byte av belysningstyp i samtliga våra cirka 70 gatlampor till LED. Det innebär en rejäl minskning av de löpande kostnaderna för drift och underhåll samt även av vår elförbrukning. Energisnålare LED är också ett miljövänligare alternativ än våra befintliga ljuskällor. Arbetet, som är beräknat att ta cirka två veckor i anspråk, kommer inte att påverka framkomligheten i nämnvärd utsträckning eller medföra några andra störningar i området.