Asfaltering av Havstrutsvägen – undvik bilkörning 27/8 och 28/8. Upprustningen av Havstrutsvägen har gått fortare än planerat. I morgon torsdag den 27 augusti asfalterar entreprenören den nu frilagda sträckan. På fredag den 28 augusti asfalteras och återställs fartguppen. Att arbetet har kunnat bedrivas mer skyndsamt än vi tidigare har aviserat innebär att entreprenören planerar att slutföra projektet, i sin helhet, redan nu på fredag den 28 augusti. Detta är dock beroende av väderförhållanden samt av att asfalteringen inte fördröjs av biltrafik. Varje genomfart medför att yrkesarbetarna måste avbryta samt flytta fordon och övrig utrustning. Arbete pågår mellan cirka 11.00 och 19.00 den 27/8 och 28/8. Flaggvakter är på plats och reglerar trafikflödet genom skytteltrafik. Även om sträckan alltså inte är helt stängd för nödvändig trafik vill vi återigen påminna om att genomfart innebär risk för fördröjning av arbetet och därmed större kostnader för samfälligheten som följd. Tack för visad hänsyn! Vid frågor eller ytterligare information: E-post styrelsen@rosenlunds.se