Upprustningen av Havstrutsvägens nedre del, som påbörjades idag på morgonen måndag den 24 augusti, har fortlöpt enligt plan. I morgon tisdag fortsätter entreprenören med rivning, utjämning, dikning och kantsten. Liksom tidigare har meddelats bör du i möjligaste mån undvika genomfart med bil när arbete pågår eftersom det kan medföra fördröjning. Målet är att asfaltering och färdigställande blir så snart som möjligt.