Bästa medlemmar!
Här kommer aktuell information från styrelsen:

Årsstämman

Årsstämman hölls den 24 mars. Protokoll finns publicerat på webbsidan. Åtta medlemmar deltog på mötet.

Årsavgiften

Stämman beslutade att samfällighetsavgiften även i år kommer att vara 4500 kronor per fastighet. Årsavgiften är samfällighetens enda inkomstkälla och helt avgörande för vår möjlighet att bedriva verksamhet och det är därför viktigt årsavgifterna betalas i tid. Styrelsen följer upp att så sker.
Fakturering har sker i slutet av april med förfallodatum 31 maj.

Fakturering har sker i slutet av april med förfallodatum 31 maj.

De som eventuellt önskar få dela upp betalningen av årsavgiften på maximalt tre betalningstillfällen (maj, juni och juli 2020) ombes kontakta styrelsen på mail styrelsen@rosenlunds.se senast den 20 maj 2020.
De avgifter som eventuellt inte betalas in efter betalningspåminnelse, kommer att gå till kronofogden/inkasso enligt sedvanlig rutin.

Valberedningsuppdraget lottas ut

För att fortsatt arbeta vidare för ett ökat engagemang i föreningen beslutades på stämman att valberedningsuppdraget även detta år kommer att lottas ut till en fastighet per gata (sammanlagt fyra fastigheter). Valberedningens uppgift är att samla kandidater som ska nomineras till val av styrelse vid kommande årsstämma. Det kommer att gå till på följande sätt:

  • Samtliga fastigheter i fastighetsägarförteckningen kommer att delta i lotteriet och dragning kommer att ske vid vårens områdesdag den 16 maj.
  • Fastigheter som lottas fram och som har flera ägare avgör själva vem av ägarna som ska delta i valberedningsarbetet.
  • Från lottningen kommer fastigheter att undantas som nu innehar uppdrag för samfälligheten som styrelseledamot, suppleant, revisor och IT-ansvarig.
  • Fastigheter som lottas fram kommer att efter fullgjort uppdrag att undantas från kommande lottningar under fem (5) år.
  • En av fastigheterna kommer att utses till ordförande och sammankallande i valberedningen

Områdesdagen

Områdesdagen äger rum lördagen den 16 maj med start kl. 9:00. Samling sker som vanligt vid redskapsboden. Ta gärna med redskap t.ex. krattor, spadar, räfsor, sågar etc. Ni som inte har möjlighet att delta på områdesdagen kan kontakta någon i styrelsen för att utföra en uppgift vid senare tillfälle alternativt sätta in 200 kronor på samfällighetens bankgiro. Enklast gör ni detta i samband med att ni betalar in årsavgiften. Med anledning av spridningen av coronaviruset kommer vi den här gången tyvärr att ställa in den gemensamma korvgrillningen. Vi tillhandahåller dock enklare förfriskningar. Vi hoppas på fint väder och god uppslutning. Välkomna till en trevlig dag!

Skötselschemat

Viktigt att nycklar kommer in inför att skötselschemat börjar gälla vecka 21. Nycklar saknas från Område 3, Område 4, Område 7, Område 8. Dessa kan lämnas in till Jörel på Storskrakevägen 7 eller i samband med områdesdagen.
Extranycklar finns även hos alla medlemmar i styrelsen. Vi vill påminna om att även gräsytan innanför staketet till vattentäkterna ska klippas (gäller område 3 och 7). Nyckeln till grindarna till vattentäkterna hänger i boden. När sista fastigheterna har utfört sitt uppdrag ska samtliga nycklar lämnas till ordförande på Storskrakevägen 7.
Skötselschemat är detsamma som förra året. I vanlig ordning ska samtliga fastigheter göra en skötselinsats. Om ni inte har möjlighet den veckan som har tilldelats er, är det ert ansvar att byta med en granne. Nyckel till boden där gräsklippare och trimmer förvaras tilldelas varje skötselområde, en gemensam nyckel som lämnas över till nästa fastighet efter utfört arbete.

Sopning av våra vägar

Sopning av våra vägar sker tisdagen 28/4. Se till att inga fordon, soptunnor eller annat skrymmer gatan under dessa dagar.

Anmäl er e-post

Vi har tidigare önskat få in e-postadresser för samtliga fastigheter för att kunna underlätta kommunikationen inom samfälligheten. Vi har nu fått in e-postadresser från en hel del men saknar fortfarande ganska många adresser. Om ni ännu inte meddelat er adress, vänligen skicka ett kort mail till styrelsen@rosenlunds.se och meddela e-postadress och gatuadress så att vi kan komplettera vår maillista. De som inte meddelar e-postadress ansvarar själva för att söka information på föreningens hemsida och Facebookgrupp.

Postlådorna på Strandskatevägen

Många är omärkta och det är därför svårt att hitta rätt låda. Märk upp dem med husnummer.

Hemsidan

Den senaste informationen från styrelsen finns på webben www.rosenlunds.se

Grupp på Facebook

Föreningen har en sluten Facebookgrupp. Skriv in Rosenlunds samfällighetsförening i sökfältet och klicka på att du vill bli medlem. Gruppen fungerar som ett forum där vi medlemmar kan tipsa om händelser eller sprida annan nyttig information. Kontakt och dialog med styrelsen sker dock inte via Facebook utan via styrelsen@rosenlunds.se.

Biltvätt hemma? Nej tack!

Största delen av vårt område befinner sig i en så kallad primär skyddszon för grundvattentäkt där ingen biltvätt får ske (för mer information om detta, se varmdo.se). Vi rekommenderar dock att ingen, oavsett inom vilken zon du bor, tvättar bilen inom området. Varför? För att skydda vårt dricksvatten från både bilschampo och de partiklar från däck och avgaser som samlas i smutsen på bilarna. Vi får vårt vatten hem i kranarna från vattentäkterna längs Havstrutsvägen och det är ju bra om vi som bor i området gör vad vi kan för att vi ska ha ett vatten av bra kvalitet att dricka.

Ny i området

Har ni nyligen flyttat in i området vill vi från styrelsens sida hälsa er familj välkommen hit och vi hoppas att vi ses på områdesdagen. Gå gärna in på föreningens hemsida och Facebookgrupp och läs mer om föreningen där.
Och ni som eventuellt är på väg att flytta – lämna gärna kvar vårbrevet i huset till dem som kommer efter er så att de också får ta del av informationen! Vi önskar er alla en härlig vår!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *