Bästa medlemmar!
Här kommer aktuell information från styrelsen inför vintersäsongen:

Snöröjning

Även i år kommer Ingarö Mark och Väg att svara för snöröjning, halkbekämpning och sopning av
våra gator. Vi har haft en genomgång av förutsättningarna inför säsongen med dem och som
vanligt vill vi att ni hjälper till och sätter upp snökäppar för att markera eventuella hinder i form av
murar mm i god tid. Saknar ni snökäppar kan ni maila till styrelsen@rosenlunds.se så kan vi höra av
oss till Mark och Väg och be dem köra ut några extra åt oss. Hjälp gärna till att markera upp
teleplintarna i området också.
Om ni har mycket buskar och träd som växer ut över gatan – kapa gärna dem så att det går lättare
att snöröja. Rekommendationer om frihöjd är 4,6 m över körbana för bilar. Läs gärna mer på
kommunens hemsida
http://www.varmdo.se/download/18.1fae8ed6156b062e294d5ea/1471962011694/Klipp%20h%C3%A4cken.pdf .
Flytta in blomkrukor och soptunnor på tomten när det behöver plogas.
Håll gärna koll på väderprognosen! Om det är mycket snö på gång så vill vi att ni parkerar inne på
egna tomten så att gatorna är fria när snöplogen kommer. Står bilar parkerade längs gator och på
vändplaner kommer vi att bli debiterande extra om de måste komma en extra gång för att röja
bort snö efter felparkerade bilar. Om vi alla hjälps åt så kan vi hålla nere kostnaderna för
snöröjningen.
Snö kommer i första hand att tas bort på huvudvägarna (Havstrutsvägen, Storskrakevägen,
Sillgrisslevägen) och därefter på Strandskatevägen och stickgatorna på Sillgrisslevägen och
Storskrakevägen. På vardagar ska huvudvägarna ska vara ”öppnade” kl 06.30 och övriga vägar
senast kl 11.00.
Hör av er till styrelsen@rosenlunds.se om det skulle vara något problem med snöröjningen.

Valberedning inför 2019

Årets valberedning består av:
• Sillgrisslevägen 41, ordf
• Storskrakevägen 17
• Havstrutsvägen 23
• Strandskatevägen 8
Om ni är intresserade av att vara med i nästa års styrelse är ni välkomna att höra av er till någon
av grannarna på de adresserna eller till oss i styrelsen.

Motioner till årsstämman

Årsstämman kommer som vanligt att hållas i mars månad. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda
senast 27 januari 2019.

Skötselschemat – Nycklar lämnas tillbaka

Skötselschemat för året är avklarat, och det har sett välordnat och bra ut på de flesta platserna under året.
Ni som har nycklar hemma nu lämnar dem till Sillgrisslevägen 17 så snart som möjligt.

Underhåll av vägar och belysning

Som ni alla minns så höjde vi avgiften till föreningen 2018 för att möjliggöra en större avsättning till
föreningens underhållsfond för vägar och belysning mm. Vägarna kommer inom några år att behöva
asfalteras om för att arbetet inte ska behöva blir för omfattande och för att skydda vägkropparna så att de
inte spolas sönder av regnvatten. Vi kommer att återkomma i frågan med mer information senare. Vad
gäller belysningsstolparna så kommer de också att behöva bytas ut inom ett antal år. Vi vill uppmana er
som har hundar att hjälpa oss att utöka livslängden på stolparna något genom att inte låta era hundar
märka revir på stolparna i onödan.

Hemsidan

Sidan är uppdaterad med all den senaste informationen. www.rosenlunds.se

Grupp på Facebook

Föreningen har en sluten Facebookgrupp. Skriv in Rosenlunds samfällighetsförening i sökfältet och klicka på
att du vill bli medlem. Gruppen fungerar som ett forum där vi medlemmar kan tipsa om händelser eller
sprida annan nyttig information.

Biltvätt hemma? Nej tack!

Och så en liten påminnelse om vad som gäller biltvätt inom området – det är inte tillåtet. Varför? Det är för
att skydda vårt dricksvatten från både bilschampo och de partiklar från däck och avgaser som samlas i
smutsen på bilarna. Vi får vårt vatten hem i kranarna från vattentäkterna längs Havstrutsvägen och det är
ju bra om vi som bor i området gör vad vi kan för att vi ska ha ett vatten av bra kvalitet att dricka. Så enkelt
är det!

Ny i området

Har ni nyligen flyttat in i området vill vi från styrelsens sida hälsa er familj välkommen hit och vi hoppas att
vi ses på årsstämman. Gå gärna in på föreningens hemsida och Facebookgrupp och läs mer om föreningen
där.

Vi önskar er alla en härlig höst och hoppas som vanligt på en sen och mild vinter!

Vänliga hälsningar
Styrelsen