Stämman hålls som vanligt och enligt stadgarna i mars. Datum kommer senare. Men innan dess – två informationspunkter:

1) motioner till stämman ska lämnas in senast den 31 januari för att hinna beredas av styrelsen.

2) vi söker nya styrelsemedlemmar och suppleanter. Hör av er till styrelsen@rosenlunds.se om ni är intresserade av att delta i föreningens arbete. Vi träffas ca fem gånger per år för att förvalta föreningens tillgångar, planera områdesdagen och stämman.

Läs gärna våra stadgar om du vill veta mer. Kallelsen till stämman kommer att publiceras här på hemsidan senare.

Vi vill också påminna dem av er som var sist på 2018-års skötselschema om att lämna tillbaka nycklarna till vår gemensamma teknikbod till någon av medlemmarna i styrelsen.

Vänliga hälsningar / Styrelsen