Bästa medlemmar!

Här kommer aktuell information från styrelsen inför vintersäsongen:

pdf.png Höstbrev 2018 

Snöröjning

Även i år kommer Ingarö Mark och Väg att svara för snöröjning, halkbekämpning och sopning av våra gator. Vi har haft en genomgång av förutsättningarna inför säsongen med dem och som vanligt vill vi att ni hjälper till och sätter upp snökäppar för att markera eventuella hinder i form av murar mm i god tid. Saknar ni snökäppar kan ni maila till styrelsen@rosenlunds.se så kan vi höra av oss till Mark och Väg och be dem köra ut några extra snökäppar åt oss. Hjälp gärna till att markera upp teleplintar också. Prata gärna med era barn om att käpparna inte är leksaker och att det är viktigt att de får stå kvar hela säsongen (annars riskerar de att bli av med sitt Internet…).

Om ni har mycket buskar och träd som växer ut över gatan – kapa gärna dem så att det går lättare att snöröja. Flytta in blomkrukor och soptunnor på tomten när det behöver plogas.

Och håll koll på väderprognosen! Om det är mycket snö på gång så vill vi att ni parkerar inne på egna tomten så att gatorna är fria när snöplogen kommer! Står bilar parkerade längs gator och på vändplaner kommer vi att bli debiterande extra om de måste komma en extra gång för att röja bort snön. Om vi alla hjälps åt så kan vi hålla nere kostnaderna för snöröjningen.

Snö kommer i första hand att tas bort på huvudvägarna (Havstrutsvägen, Storskrakevägen, Sillgrisslevägen) och därefter på Strandskatevägen och stickgatorna på Sillgrisslevägen och Storskrakevägen. På vardagar ska huvudvägarna ska vara ”öppnade” kl 06.30 och övriga vägar senast kl 11.00.

Hör av er till styrelsen@rosenlunds.se om det skulle vara något problem med snöröjningen.

Färdigställande av gc-vägen

Under vecka 47-48 kommer kommunen att färdigställa arbetena med gc-vägen och återställa de sista arbetena efter VA-arbetena som utfördes tidigare i höst. Kommer snön kan det dock bli ändring i tidplanen.

Valberedning inför 2019

Årets valberedning består av:

  • Tapio Kainulainen, Sillgrisslevägen 13, ordf
  • Peter Forsberg, Storskrakevägen 8
  • Henrik Fernström, Havstrutsvägen 21
  • Lena Enberg, Strandskatevägen 11

Om ni är intresserade av att vara med i nästa års styrelse är ni välkomna att höra av er till någon av dem eller till oss i styrelsen.

Motioner till årsstämman

Årsstämman kommer som vanligt att hållas i mars månad.  Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 27 januari 2019.

Skötselschemat – Nycklar lämnas tillbaka

Skötselschemat för året är avklarat, och det har sett välordnat och bra ut på de flesta platserna under året. Ni som har nycklar hemma nu lämnar in dem till Håkan Bergkvist, Havstrutsvägen 8 så snart som möjligt.

Underhåll av vägar och belysning

Som ni alla minns så höjde vi avgiften till föreningen i år för att möjliggöra en större avsättning till föreningens underhållsfond för vägar och belysning mm. Vägarna kommer inom några år att behöva asfalteras om för att arbetet inte ska behöva blir för omfattande och för att skydda vägkropparna så att de inte spolas sönder av regnvatten. Vi kommer att återkomma i frågan med mer information senare. Vad gäller belysningsstolparna så kommer de också att behöva bytas ut inom ett antal år. Vi vill uppmana er som har hundar att hjälpa oss att utöka livslängden på stolparna något genom att inte låta era hundar märka revir på stolparna i onödan.

Anmäl er e-post

Vi har tidigare önskat få in e-postadresser för samtliga fastigheter för att kunna underlätta kommunikationen inom samfälligheten. Vi har nu fått in e-postadresser från en hel del men saknar fortfarande ganska många adresser. Om ni ännu inte meddelat er adress, vänligen skicka ett kort mail till hakber11@gmail.com och meddela e-postadress och gatuadress så att vi kan komplettera vår maillista. De som inte meddelar e-postadress ansvarar själva för att söka information på föreningens hemsida och Facebookgrupp.

Hemsidan

Sidan är uppdaterad med all den senaste information. Genom att registrera er på hemsidan, kan ni logga in och komma åt alla dokument. Ni kan även registrera er e-postadress så att vi kan öka det digitala informationsflödet och minska ner på pappersutskick. www.rosenlunds.se

Grupp på Facebook

Föreningen har en sluten Facebookgrupp. Skriv in Rosenlunds samfällighetsförening i sökfältet och klicka på att du vill bli medlem. Gruppen fungerar som ett forum där vi medlemmar kan tipsa om händelser eller sprida annan nyttig information.

Biltvätt hemma? Nej tack!

Och så en liten påminnelse om vad som gäller biltvätt inom området – det är inte tillåtet. Varför? Det är för att skydda vårt dricksvatten från både bilschampo och de partiklar från däck och avgaser som samlas i smutsen på bilarna. Vi får vårt vatten hem i kranarna från vattentäkterna längs Havstrutsvägen och det är ju bra om vi som bor i området gör vad vi kan för att vi ska ha ett vatten av bra kvalitet att dricka. Så enkelt är det!

Ny i området

Har ni nyligen flyttat in i området vill vi från styrelsens sida hälsa er familj välkommen hit och vi hoppas att vi ses på årsstämman. Gå gärna in på föreningens hemsida och Facebookgrupp och läs mer om föreningen där.

Och ni som är på väg att flytta – lämna gärna höstbrevet kvar i huset till dem som kommer efter er!

Vi önskar er alla en härlig höst och hoppas som vanligt på en sen och mild vinter!

Vänliga hälsningar
Styrelsen