Föreningens styrelse 2020 är vald på årsmötet.

Styrelsen nås genom mejl till styrelsen @rosenlunds.se

 

Jörel Wernerson, ordförande

Lotta Forsbeck, kassör

Maria Erlandsson, sekreterare

Daniel Lindén, ledamot

Inger Hellström, suppleant

Melker Gyllner, suppleant