Liksom tidigare år har vi ett gemensamt skötselschema för våra grönytor. Gräsklippare och trimmer finns i vita boden. Varje skötselområde har en nyckel till boden som efter utfört arbete lämnas vidare till nästa fastighet. Extranyckel finns även hos styrelsen. Nyckel till vattentäkterna finns i boden. Meddela någon i styrelsen om det uppstår driftsproblem

 

Schema:

pdf.png Skötselschema 2020 

Karta:

Skötselkarta 2020 Skötselkarta

 

Havstrutsvägen

 Storskrakevägen 

 Sillgrisslevägen

Strandskatevägen