Rosenlunds samfällighetsförening förvaltar Värmdö Fågelvik GA:11, som är en anläggningssamfällighet avseende vägar, grönområden m.m. 
Samfälligheten innefattar 101 hushåll fördelade på Strandskatevägen, Havstrutsvägen, Storskrakevägen och Sillgrisslevägen på Ingarö, Stockholm. Här kan du som medlem hitta information om kommande aktiviteter, protokoll från årsmöten och annan information.

Översiktskarta över Rosenlunds Samfällighet 

 Havstrusvägen
  Sillgrisslevägen
Storskrakevägen 
Strandskatevägen