Många av föreningens medlemmar upplever trafiksituationen vid infarten till vårt område som osäker.
Detta har vid flera tillfällen diskuterats inom föreningen.
Vägverket Region Stockholm gjorde tillsammans med Fågelviks skola, under 2006, en förstudie där personal på skolan och föräldrar fick komma till tals.

Detta har resulterat i ett antal åtgärder där bl.a. ett räcke har satts upp på Eknäsvägen för att skydda cykelbanan.
Korsningen Havstrutsvägen/Fågelviksvägen har byggts om och kompletterats med refuger för en tryggare överfart.Nu har turen har kommit till  korsningen Eknäsvägen/Fågelviksvägen.Förslaget går ut på att man bygger om även denna korsning något -och det innebär i sin tur att man även här behöver använda sig av en del av föreningens mark vid infarten.Vägverket bjöd den 9/4 in till markägarsammanträde/samrådsmöte för att informera och diskutera den föreslagna lösningen.
Tre personer från styrelsen representerade föreningen på detta möte.Innan den 25/4 fanns det möjlighet att skriftligen komma med synpunkter  och kommentarer på det lagda förslaget vilket styrelsen gjort.
Protokoll från mötet finns här.

Mer information kring detta projekt finns att läsa på Vägverkets hemsida.

Arbetsplan:

Arbetsplan, Väg 646 och 652, (PDF-fil, 586 kB) 
Miljökonsekvensbeskrivning, Väg 646 och 652, (PDF-fil, 1 MB)
Samrådshandling, Väg 646 och 652, (PDF-fil, 245 kB)
Översiktskarta, Väg 646 och 652, (JPEG-fil, 283 kB)