Föreningens styrelse 2019 är vald på årsmötet.

Styrelsen nås genom mejl till styrelsen @rosenlunds.se

 

Lena Hall ,Ordförande

 

Liselotte Forsberg, Kassör

 

Görel Wernerson, Sekreterare 

 

Johanna Österbladh, Ledamot

 

Jörgen Wärngård, Ledamot

 

Daniel Lindén,Suppleant

 

Maria Erlandsson,Suppleant

 

Inloggning