Liksom tidigare år har vi ett gemensamt skötselschema för våra grönytor. Gräsklippare och trimmer finns i vita boden. Varje skötselområde har en nyckel till boden som efter utfört arbete lämnas vidare till nästa fastighet. Extranyckel finns även hos styrelsen. Nyckel till vattentäkterna finns i boden. Meddela någon i styrelsen om det uppstår driftsproblem

 

Schema:

 http://rosenlunds.se/index.php/dokument2/send/32-2016/89-skotselschema-2016-rosenlunds-samfallighetsforening

Karta:

http://rosenlunds.se/index.php/dokument2/send/32-2016/90-skotselkarta-2016

 Havstrutsvägen

 Storskrakevägen 

  Sillgrisslevägen

 Strandskatevägen 

 

Inloggning